Valkommen till Skrivihop! Nytt 2003-09-05 08:44 - Skrivihop.nu finns inte mer.
26328 medlemmar. Vi kämpade mot särskrivningar. Bara.
Skrivihopmeny
· Nyheter
· Vad vi ville
· Särskrivning?

· Exempel
· Helvetet
· Ursprung
· Knepiga fall
· Gestalttext?
· Bildexempel

· Krönikor
· Gästbok

· Svarta listan
· Vita listan
· Vanliga frågor
· Litteratur

· Länkar

Propaganda
· Klisterlappar
· Tröjor

· Datorjox
· Pressklipp
· Citat
· Statistik

Medlemmar
· Medlemslista
· Sök medlem

Kontakt / Press
· Kontakta oss
· Staben
· Utgivare

Datorkraft
Detta projekt tillbringades dig av helgo.net.

1804180 besök.Manifest / Pressmeddelande
Oförändrat sedan september 2000
El manifesto skrivihop.nu

Skrivihop.nu är en organisation med syfte att upplysa Sveriges folk om felaktigheten i att särskriva sammansatta ord i det svenska språket. Därmed hoppas vi eliminera dessa felaktiga särskrivningars förekomst i samhället.

Våra medel i kampen är följande:

• Information via vår webbplats.
E-postutskick till företag, organisationer och privatpersoner angående deras webbplatser.
• Brevutskick till företag med annonser eller trycksaker belamrade med särskrivningar.
Taktisk mini-affischering med hänvisning till vår webbplats.
• Flygblad.
• Muntliga påpekanden.
Diskussionsforum och gästbok på internet.
• En växande databas med exempel på vidriga särskrivningar tagna ur verkliga livet.
• En växande medlemsbas med aktiva medlemmar.

Tilläggas bör dock att vi på intet sätt ser ner på folk som stavar fel.
Rättstavning är svårt, ihopskrivning är lätt.

Se också Vanliga frågor!

Grundare av denna organisation är:

Enar Persson enar@skrivihop.nu
25 år. Arkitekturstuderande i Stockholm.
Johan Berglund johan@skrivihop.nu
27 år. Arbetar som datortekniker i Skellefteå.
John Stäck john@skrivihop.nu
23 år. Studerar till civilingenjör i datateknik och arbetar som systemutvecklare i Stockholm.
Einar Hedman einar@skrivihop.nu
28 år. Arbetar som systemutvecklare i Linköping.

(Våra åldrar, namn och sysselsättningar har givetvis ändrats sedan dess)

Fakta om särskrivningar:
Särskrivning av sammansatta ord är ett fenomen som på senaste tiden
vuxit sig starkare i och med ökade angloamerikanska influenser.
Engelskans åtskiljande av orden får oss att förvirrat sära på de annars
sammansatta orden i det svenska språket. Denna språkförbistring medför
missförstånd och försvårat läsande.Ofta kan särskrivningarna få till
konsekvens att meningar helt byter innebörd. I exemplet "Sjö nära tomt till
salu" blir det sjön i anslutning till tomten som sägs vara till salu i stället för
den sjönära tomten som man egentligen ville sälja.

ihop@skrivihop.nu den 5:e september 2000, kl. 00.37Läs manifest | kontakta oss Jag har sex drömmar varje natt. Brasklapp och ansvarig utgivare.